Priser

Enkelttimer 745,-
Pr. time v. bestilling minst 25 timer 595,-
Pr. time v. bestilling 75 timer (halv måned) 495,-
Pr. time v. bestilling 150 timer (måned) 445,-
Kjøring:
  • For kjøring i Hønefoss sentrum og bynære industriområder
    (Hvervenkastet, Hensmoen) beregnes ikke tillegg for kjøring
    når oppdraget er på minst 2 timer.
  • For øvrig beregnes Statens satser
    for kjøregodtgjørelse + 50% av aktuell timesats for medgått tid.

Alle priser er oppgitt ekskl. mva.

Start Tjenester Kontakt Organisasjon Priser